Prelegenci

Anna Jaczkowska
Dyrektor ds Kluczowych Projektów / Centralny Ośrodek Informatyki

Ekspert w zakresie zarządzania instytucjami i projektami administracji publicznej. Obecnie pracuje w Centralnym Ośrodku Informatyki, gdzie pełni funkcję dyrektora ds. kluczowych projektów.

Podczas wieloletniej pracy w jednostkach samorządu terytorialnego od środka poznała specyfikę działania państwa. Przez kilka ostatnich lat współuczestniczyła w tworzeniu nowoczesnego systemu obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy. Kieruje się zasadą, że nowoczesne technologie i informatyzacja są kluczowe w budowaniu usług administracji w XXI wieku. Prywatnie miłośniczka przyrody. Jej pasją jest podglądanie dzikiej natury.