Prelegenci

fot. Maciej Zakrzewski

Katarzyna Tórz
Kierowniczka działu programowego NinA / Narodowy Instytut Audiowizualny

Redaktorka, kuratorka, kierowniczka działu programowego NInA. Ukończyła filozofię na Uniwersytecie Warszawskim, studia podyplomowe w zakresie Dyplomacji Kulturalnej w Collegium Civitas, European Atelier for Young Festival Managers, brała udział w projekcie SPACE – Programmers on the move.

Obecnie w Instytucie Sztuki PAN przygotowuje pracę doktorską na temat obecności postludzkiej we współczesnym teatrze. Redagowała książkę Tak jakby nic się nie wydarzyło. Teatr Forced Entertainment Tima Etchellsa (2015), Polityka wyobraźni – scena flamandzka (2011, wspólnie z Dorotą Semenowicz) i Granice wykluczenia. Pomiędzy estetyką a etyką (2012). Jest pomysłodawczynią serii „Archiwa i humanistyka” oraz redaktorką polskiego wydania książki Leksykon archiwum afektywnego (2015, wydawcy: NInA & słowo/obraz terytoria). Współpracuje programowo z Malta Festival Poznań, realizując sekcję tematyczną Idiomy.