Prelegenci

Mat Barrow
Dyrektor / Infinity Works Consulting / Wielka Brytania

Matthew jest wszechstronnym, uznanym liderem w dziedzinie IT. Prowadził z powodzeniem wielkie projekty korzystając z metodyk zwinnych (Agile), często w warunkach wysokiego ryzyka i presji czasu.

W ciągu ostatnich 5 lat brał udział w dużej zmiany organizacyjnej angielskiej służby zdrowia (English National Health Service). Był także inicjatorem zastosowania podejścia Agile w tworzeniu wielu usług państwowych i samorządowych. Nadzorował modernizację kluczowego dla brytyjskiej służby zdrowia systemu Spine 2. Matthew pełni funkcje dyrektora i szefa London for Infinity Works, szybko rozwijającej się grupy konsultingowej, która dostarcza rozwiązania dla biznesu oparte o metodykę Agile.