Prelegenci

Roman Kusyk
Dyrektor Departamentu Ewidencji Państwowych / Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych dla kadry zarządzającej komórek odpowiedzialnych za teleinformatykę w jednostkach centralnej administracji rządowej na Uniwersytecie Warszawskim.

Od 2012 r. kieruje Departamentem Ewidencji Państwowych MSW, odpowiedzialnym m.in. za projekty pl.ID i CEPiK 2.0 oraz funkcjonowanie rejestrów prowadzonych przez MSW, w tym PESEL i CEPiK. Wcześniej pracował w Archiwum Państwowym w Lublinie, gdzie współtworzył jeden z najsilniejszych w Polsce ośrodków digitalizacji materiałów archiwalnych. Pomysłodawca i współtwórca internetowej Galerii Jezuicka 13 (www.jezuicka13.pl), wyróżnionej w projekcie „Klient w centrum uwagi administracji” realizowanym przez KPRM.