Prelegenci

Szymon Ziobrowski
Dyrektor / Tatrzański Park Narodowy

Szymon Ziobrowski, absolwent Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH o specjalności ochrona środowiska w planowaniu i zarządzaniu oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył kurs skałkowy i taternicki; przewodnik tatrzański III klasy.

W Tatrzańskim Parku Narodowym pracuje od prawie 13 lat. Przeszedł przez poszczególne stopnie kariery; stanowisko kierownicze objął w 2005 r., a trzy lata później dyrektor Paweł Skawiński powierzył mu uznawany za najtrudniejszy obszar działalności Parku, tj. sprawy związane z udostępnianiem dla ruchu turystycznego.

Za swoje największe dotychczasowe osiągnięcia uważa rozwój wolontariatu (w 2013 r. 402 wolontariuszy), rewitalizację zespołu dworsko-parkowego w Kuźnicach, edukację osób profesjonalnie działających w górach, czyli rozwój programu Akademia Tatry, wdrożenie nowoczesnego monitoringu ruchu turystycznego czy pozyskanie środków na remont szlaków w rejonie Czerwonych Wierchów. Od kwietnia 2014 roku dyrektor TPN.