Prelegenci

Mat Barrow

Infinity Works Consulting / Wielka Brytania

Nikodem Bończa Tomaszewski

Centralny Ośrodek Informatyki

Piotr Dudzic

Centralny Ośrodek Informatyki

Marc Garcia Fortuny

We Question Our Project / Hiszpania

Katarzyna Gawlik

uselab

Michał Głowiński

Centralny Ośrodek Informatyki

Anna Jaczkowska

Centralny Ośrodek Informatyki

Roman Kusyk

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Sławomir Łuczywek

Migam.org

Marcin Malicki

Centralny Ośrodek Informatyki

Tomasz Piekot

Pracownia Prostej Polszczyzny

Marcin Piotrowski

Play

Itziar Pobes Gamarra

We Question Our Project / Hiszpania

Ben Reason

Livework / Wielka Brytania

Airi Reidi

Ministerstwo Gospodarki i Transportu / Estonia

Iwona Szatkowska

Centralny Ośrodek Informatyki

Szymon Staniszkis

uselab

Agnieszka Szóstek

Play

Katarzyna Tórz

Narodowy Instytut Audiowizualny

Szymon Ziobrowski

Tatrzański Park Narodowy